Primer dobre prakse koleginice Kovačević Jasmine

Primer dobre prakse nam šalje koleginica Jasmina Kovačević iz Novog Sada.
Antonimi u rimi
Svake godine obrađujemo neku temu. To bude uvek dobar povod za animiranje zainteresovanih učenika da se pozabave temom koja se ponudi. Ovoga puta pažnja je bila posvećena antonimima – reči koje imaju suprotna značenja, odnosno predstavljaju pojmove ili ideje koje se međusobno razlikuju.
Dogovorili smo se da pod motom ,,Antonimi u rimi” obavimo posao. To je svakako podrazumevalo upoznavanje sa antonimima i rimovanjem. Ali prvo smo morali pripremiti potreban materijal: isečene sličice, ispisane nemačke reči i napravljene kratke rečnike koji su pomagali u samostalnom radu. Rad sa pripremljenim materijalom imao je fazni karakter, pri čemu se poštovao princip ,,Od lakšeg ka težem”.
U prvoj fazi su učenici pravili antonimske parove, dve reči čija se značenja suprotstavljaju jedno drugom, uz pomoć slika i rečnika. Svaki rečnik je imao deset reči od kojih se moglo napraviti pet pari antonima. To mogu biti glagoli, imenice, pridevi, prilozi i predlozi, npr. patuljak – div, selo – grad, dan – noć, život – smrt, istok – zapad, leto – zima, star – mlad, dugačko – kratko, rano – kasno, ispred – iza. Rad je bio potpuno samostalan.
U drugoj fazi proveravalo se naučeno. Učenici su naparivali antonime uz malu pomoć nastavnika. Potom smo formirali tandem grupe, podelili materijal i zadatke. Grupe su samostalno obavljale dobijene zadatke na zabavan način pomoću didaktičkih igara (domino – igre, memorija, povezivanje slike i reči). Pri tom se vodilo računa da se ostvare ciljevi: obrazovni (bogaćenje vokabulara) i vaspitni (negovanje saradničkog i takmičarskog duha).
U trećoj fazi su korišćene različite vrste reči (glagoli, imenice, pridevi), negacija ne, veznici ili – ili, niti-niti.
U četvrtoj fazi se prišlo rimovanju.
Jasmina Kovačević,
prof. nemačkog jezika
OŠ „Dositej Obradović“
Novi Sad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top