Primer dobre prakse koleginice Dragane Jovanović

УСКРС – OSTERN
АУТОР
Драгана Јовановић, МА професор немачког језика и књижевности
ОПШТИ ПОДАЦИ
Разред и одељење: VI-1
Датум реализације: 17.04.2019.
Школа: ОШ “Мирослав Антић Мика“, Панчево
Наставна тема: Landeskunde
Наставна јединица: Ostern
Тип часа: Обнављање
Редни број часа: 59.
Циљ часа: Оспособити ученика да говори о Ускрсу, као и да упореди начин слављења Ускрса у Србији и Немачкој. Ученик се упознаје са различитим обичајима.
Образовни задаци: Увежбавање вокабулара везаног за тему Ускрса. Увежбавање и утврђивање разговора.
Функционални задаци: Конверзација у различитим ситуацијама и изражавање слагања, тј. неслагања. Оспособљавање ученика да примењују научено у писаној и усменој форми.
Васпитни задаци: Развијање говорне културе и разумевање својих и осећања других. Развијање толеранције и разумевања за друге културе и обичаје. Јачање мотивације и развијање интересовања за садржај. Подстицање ученика на комуникацију и сарадњу, те развој критичког мишљења.
Кључни појмови: Ostern, feiern, Eier…
Образовни исходи: Ученик је кроз дијалоге увежбао да комуницира са вршњацима. Ученик је увежбао да да каже како се прославља Ускрс у Немачкој/Србији, које су сличности и разлике, да пита друге о томе и да разуме када други о томе говоре.
Облици рада: Фронтални, индивидуални, рад у групи
Наставне методе: Монолошка, дијалошка, метода писања, дискусија, илустративна
Наставна средства: Табла, пројектор, лаптоп, мобилни телефони, радни листић
Место извођења наставе: Учионица
Корелација: Српски језик, грађанско васпитање
Језичке вештине: Слушање, говор, писање,читање
Литература и додатни материјал за наставнике: Prima A2, Band 4, Немачки језик за 8. разред основне школе,уџбеник и радна свеска за 2. год. учења, Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Cornelsen, Datastatus, Beograd 2011.
Видео снимак на Youtube https://youtu.be/RRvkIfdg8bA
Напомене: Могуће је да ученици не разумеју неку од инструкција коју им наставник даје. У том случају наставник ће их поновити на српском језику. Ако ученици савладају предвиђено градиво за краће време, наставник је припремио додатни материјал за рад.
ОПИС
Час “Ускрс” је час упознавања културе и обичаја земље чији се језик учи. Поред тога циљ му је и развијање критичког мишљења, толеранцији, као и разумевања за друге културе и обичаје. Јачање мотивације и развијање интересовања за интеркултурне садржаје се провлачи као главни лајтмотив. Кроз видео на јутјубу (https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA&feature=youtu.be) представљен је начин прославе Ускрса у Немачкој. Ученици су добили информације, које су искористили касније у својој презентацији. Као провера усвојеног знања коришћен је интерактивни квиз каху (kahoot), који је направила наставница.
То што ученици имају могућност да дискутују и размењују мишљења и суочавају се са чињеницама, веома доприноси бољем разумевању, па самим тим, и усвајању градива. Улога наставника је заправо само модерирање и асистирање, ако за тим постоји потреба.
УВОДНИ ДЕО ЧАСА (3-5 минута)
Након уписивања часа, наставник – истиче циљ часа и записује га на табли Ostern in Deutschland und in Serbien.
Наставник објашњава ученицима да ће се на овом часу подсетити појмова у вези са Ускрсом и обичајима прославе Ускрса у Немачкој.
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА (30-35 минута)
Наставник најпре пише на табли појaм Ostern. Затим позива ученика да дођу до табле и напишу речи којих се сећају у вези са Ускрсом разврстано у део „Шта знам“ и „Шта мислим“. Ученици излазе и записују речи. Ученици коментаришу и записују непознате речи у свесци.
Ostern
Was denkst du? ​​​​Was weißt du?
-​auch am Sonntag​​​​ – Eier bemalen
-​Geschenke bekommen
Наставник каже ученицима да ће сада погледати видео снимак на Јутјуб каналу на тему прославе Ускрса у Немачкој, те да записују кључне речи и да размисле о питањима по чему су слични/по чему се разликују Ускрс у Србији и Ускрс у Немачкој? Можете ли навести пример за сличности/разлике? Како можете повезати прославу Ускрса у Немачкој и Србији? Ученици гледају снимак и праве белешке.
Наставник дели ученике у групе и даје им упутство да у разговору треба да прикупе што више чињеница у вези са прославом Ускрса у Немачкој односно у Србији. Додатне информације могу да пронађу и путем мобилног телефона користећи интернет-странице, које је наставница припремила и поделила ученицима. Те чињенице треба да запишу да би их касније презентовали.
Ученици раде у групама. Наставник контролише рад, помаже, усмерава.
Пошто прикупе чињенице, ученици представљају Ускрс у Немачкој и Ускрс у Србији. Након свих презентација наставник даје ученицима упутство да могу да устану и оду до оне групе, чија је презентација, по њиховом мишљењу, имала највише чињеница и да образложе свој избор одговором „Шта мислите о презентацији?“
ДОМАЋИ ЗАДАТАК
Наставник сада ученицима саопштава домаћи задатак, даје упутства за рад (радни листић у прилогу) са циљем да утврде оно што су усвојили на овом часу и олакша даљи рад у оквиру наставне теме. Наставник пита да ли су сви ученици разумели упутство за израду домаћег задатка, а ученици га евидентирају.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА (5-7 минута)
Наставник упућује ученике на то да припреме своје мобилне телефоне и да отворе апликацију Kahoot. НАПОМЕНА: С обзиром на то да је технички веома тешко остварљиво и захтевно за организацију да сваки ученик има сопствени телефон, ја понесем неколико таблета или кажем одређеном броју ученика да понесу мобилне, па ученике поделим у групе, нпр. дечаци/девојчице или 1.ред/2.ред и играмо квиз у режиму Team vs. Team.
Наставник ученицима помоћу пројектора приказује питања у вези са Ускрсом у Немачкој (https://create.kahoot.it/…/0d38fe08-0306-4809-819b… ) користећи Kahoot квиз, а ученици одговарају на питања помоћу својих мобилних телефона.
Након одиграног квиза, наставник разговара с ученицима о томе шта су научили на овом часу и даје им упутство да на табли нацртају „емотикон“ у одговарајућој колони да би изразили своја осећања у вези са часом и од тога да ли им се допало оно што су научили. Ученици цртају „емотиконе на табли и излазе из учионице.
Табла са „емотиконима“
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top